KLASSISK MASSASJE

KLASSISK MASSASJE

KLASSISK MASSASJE

Hve er massasje?

Massasje har vært en del av de fleste kulturer langt tilbake i tid. De eldste kildene vi kjenner er 3000 år gamle, og massasje regnes som en av verdens eldste behandlingsformer. Kunnskapen og metodene har i stor grad blitt overført som praktisk lærdom.

Primært bruker utøverne hendene til å stryke, kna og trykke; men også armer, albuer og føtter benyttes i enkelte teknikker. I dag finnes det over åtti ulike tilnærmingsmåter til massasje, og mange teorier om hvordan eller hvorfor massasje virker.

Hva er forskjellen på østlig og vestlig massasje?

Hovedskillet mellom østlige og vestlige teknikker er at førstnevnte forholder seg til det som sies å skulle være menneskekroppens ”energi”, mens vestlige (klassiske) teknikker springer ut av fysikalsk behandling/ muskelterapi, og fokuserer på kroppens anatomiske strukturer og fysiologiske prosesser. Denne grenens sykdomsforståelse skiller seg ikke vesentlig fra den skolemedisinske.

En felles grunntanke i all massasje er at det fremmer helse og velvære, at det øker blodsirkulasjonen og er avspennende. De fleste utøvere tar utgangspunkt i at noe hos klienten er sammentrukket, blokkert, brukt feil eller er i ubalanse.

Hva er klassisk massasje godt for?

Den senere tid har det innen klassisk massasje vært fokusert sterkere på en sammenheng mellom psykiske/ følelsesmessige og kroppslige plager. Dette åpner for at årsak til sykdom kan være så vel psykisk som fysisk. Samtidig har man med basis i forskning anerkjent at massasje kan ha effekt på immunsystemet. Således åpner man opp for at massasje også kan ha virkninger på sykdom generelt sett, selv om dette som regel ikke er hovedfokus i behandlingen.

Det er ikke rapportert om alvorlige bivirkninger av massasje. Fysiske bivirkninger kan være allergiske reaksjoner på oljer, stølhet, kink eller muskulær ubalanse. Akutt betennelse, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres/ spres av massasje. Det kan også oppstå reaksjoner som kulde-varmefornemmelser, hjertebank, hodepine og kvalme ved visse former for massasje. Personer med visse lidelser bør av disse grunner konsultere sin lege på forhånd.

 

tilbake   booking

DEL Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page